bowling ball falls

0:01
A bowling pin falling in an empty bowling lane.