Can Scrunch 07

0:01
Metallic: soda can being crushed