Monkey spider monkey screech raspy stutter BLASTWAVEFX 00104

0:01
Spider monkey screech with a raspy stutter