Metal Hit Hammer 5 Pound Sheet Metal 20 Gauge Smack 2 Medium Distant

0:02
5-pound metal hammer smacking 20-gauge sheet metal, medium distant mic (2).