Metal Hit Hammer 5 Pound Sheet Metal 20 Gauge Smack 1 Schoeps Processed

0:05
5-pound metal hammer smacking 20-gauge sheet metal, Schoeps mic (1).