Mandolin BPM 120 32 Shriek 2011

0:03
Mandolin riff - BPM 120 32