Long Scrape Whoosh

0:16
Long hollow metallic scrape whoosh, long tail