KAIB MUSC CU Electronic Rubber Band Single Twang Long 000438

0:20
Electronically amplified rubber band - long single twangs. (2)