KAIB MUSC CU Electronic Rubber Band Long Single Twangs 000431

0:25
Electronically amplified rubber band - long single twangs. (1)