Goat bah choppy BLASTWAVEFX 20463

0:01
Goat, "bah", choppy