AOS04711 Burro Vintage Brays 2

0:10
Burro brays. Vintage recording.