698trasporto aerei boeing decollo

1:14
Airplane taking off in the distance (2).