0:02
Please enable Javscript
Religious man says, "Glory hallelujah"
Please enable Javscript
0:01
Please enable Javscript
Man saying, "God help us"
Please enable Javscript
0:02
Please enable Javscript
Religious man says, "God Almighty!"
Please enable Javscript
0:02
Please enable Javscript
Religious man says, "Go with God"
Please enable Javscript
0:01
Please enable Javscript
Religious man says, "And the truth"
Please enable Javscript
0:01
Please enable Javscript
Man saying, "Praise God"
Please enable Javscript
0:02
Please enable Javscript
Religious man says, "And the truth shall set you free"
Please enable Javscript
0:02
Please enable Javscript
Religious man says, "Have mercy"
Please enable Javscript
0:01
Please enable Javscript
Male voice - Religious - "Shalom"
Please enable Javscript
0:02
Please enable Javscript
Man saying, "God help us"
Please enable Javscript